УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХ

Испитивање возила и издавање уверења
Испитивање уградње уређаја и опреме за погон возила на ТНГ/КПГ
Периодични преглед уређаја и опреме за погон возила на ТНГ/КПГ
Контролисање возила која се увозе као употребљавана

Транспорт опасног терета
АДР сертификати за возила
Контролисање цистерни према EN 12972
Одобрење типа цистерне
Обука за саветника за безбедност у транспорту опасног терета
Контролисање амбалаже

Превоз лакокварљивих намирница - АТП

Хомологациона испитивања

Европски стандарди
EN 1789 - амбулантна возила
EN 1501 - возила за сакупљање отпада
EN 1846 - ватрогасна возила

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА У ФАЗИ РЕКОНСТРУИСАЊА
WEB SITE UNDER CONSTRUCION
UNIVERSITY OF BELGRADE
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
CIAH LABORATORY

Dangerous goods transport - ADR, EN 12972

Transport of perishable foodstuffs - ATP

UNECE type approval tests

EN norms
EN 1789 - medical vehicles
EN 1501 - refuse collection vehicles
EN 1846 - fire-fighting vehicles