ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА У ФАЗИ РЕКОНСТРУИСАЊАКонтролисање возила према АДР споразуму и издавање сертификата

Захтев за контролисање возила према захтевима АДР споразума и издавање/продужење сертификата

Ценовник за услуге контролисања возила и цистерни према одредбама АДР споразума

Контакт:
Универзитет у Београду
Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
соба 35
Краљице Марије 16
11120 Београд 35
Телефон: 011/3370-854, 011/3370-702
Факс: 011/3302-218
Имејл:
njovanovic@mas.bg.ac.rs
iivankovic@mas.bg.ac.rs