УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Лабораторија ЦИАХ


Контролисање цистерни према EN 12972

Захтев за контролисање цистерни према захтевима EN 12972

Ценовник за услуге контролисања возила и цистерни према одредбама АДР споразума

Контакт:
Универзитет у Београду
Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
соба 35
Краљице Марије 16
11120 Београд 35
Телефон: 011/3370-854
Имејл:
vjoksimovic@mas.bg.ac.rs
njovanovic@mas.bg.ac.rs
iivankovic@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ