ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА У ФАЗИ РЕКОНСТРУИСАЊАКонтролисање цистерни према EN 12972

Захтев за контролисање цистерни према захтевима EN 12972

Ценовник за услуге контролисања возила и цистерни према одредбама АДР споразума

Контакт:
Универзитет у Београду
Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
соба 35
Краљице Марије 16
11120 Београд 35
Телефон: 011/3370-854, 011/3370-702
Факс: 011/3302-218
Имејл:
vjoksimovic@mas.bg.ac.rs
njovanovic@mas.bg.ac.rs