ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА У ФАЗИ РЕКОНСТРУИСАЊАИспитивање возила и издавање уверења

Упутства Агенције за безбедност саобраћаја за испитивање возила

Ценовник услугa лабораторије ЦИАХ

ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА:
011/3302-218

ПРИЈЕМ СТРАНАКА И ВОЗИЛА:
Радним даном од 8:30 до 16:00

Контакт:
Универзитет у Београду
Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
соба 35
Краљице Марије 16
11120 Београд 35
Телефон: 011/3370-854, 011/3370-702
Факс: 011/3302-218
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs