УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Лабораторија ЦИАХ


Испитивање уградње уређаја и опреме за погон возила на ТНГ/КПГ

Упутства Агенције за безбедност саобраћаја за испитивање уградње уређаја и опреме за погон возила на ТНГ/КПГ

Ценовник услугa лабораторије ЦИАХ

ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА:
011/3370-854

ПРИЈЕМ СТРАНАКА И ВОЗИЛА:
Радним даном од 8:00 до 16:00

Контакт:
Универзитет у Београду
Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
соба 35
Краљице Марије 16
11120 Београд 35
Телефон: 011/3370-854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ