УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Лабораторија ЦИАХ


Контролисање возила која се увозе као употребљавана

Упутства Агенције за безбедност саобраћаја за контролисање возила која се увозе као употребљавана

Ценовник услугa лабораторије ЦИАХ

ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА:
011/3370-854

ПРИЈЕМ СТРАНАКА И ВОЗИЛА:
Радним даном од 8:00 до 16:00

Контакт:
Универзитет у Београду
Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
соба 35
Краљице Марије 16
11120 Београд 35
Телефон: 011/3370-854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ