УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Лабораторија ЦИАХ


Обука за саветника за безбедност у транспорту опасног терета у друмском и железничком транспорту

Машински факултет, Лабораторија ЦИАХ је овлашћена од стране Управе за транспорт опасног терета за стручно оспособљавање кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасног терета у друмском и железничком саобраћају (број решења 153-00014/2014-01 од 30.04.2014. године).

НАПОМЕНА:
Полазници обуке су у обавези да доставе потврду послодавца о радном искуству на пословима у вези транспорта опасног терета (неопходно за полагање испита) у трајању од:
- 3 (три) године за кандидате са високом стручном спремом
- 5 (пет) година за кандидате са средњом стручном спремом

Контакт:
Универзитет у Београду
Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
соба 35
Краљице Марије 16
11120 Београд 35
Телефон: 062/295-268
Имејл:vjoksimovic@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ